parallax background

Projecten


Huurdersvereniging Zelhem

Talmastraat Zelhem

Nieuwbouw 3 levensloopgeschikte woningen

ProWonen gaat drie levensloopgeschikte woningen bouwen aan de Talmastraat 9-13 in Zelhem. In de plaats van de drie huidige woningen worden drie multifunctionele woningen gebouwd. Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Deze huizen zijn geschikt voor senioren.

Bouwmethodiek
De nieuw te bouwen woningen worden gebouwd volgens het principe “Blokje Om”.
Bij dit concept wordt op een slimme manier en met minimale overlast voor omwonenden gebouwd. Door te bouwen met prefab elementen, dat betekend dat zoveel mogelijk voorbereidend werk in de fabriek is uitgevoerd, verkort “Blokje Om” de bouwtijd op locatie naar circa 25 dagen. Dat is inclusief het slopen van de bestaande woning. Daarmee is de overlast voor u als omwonenden zo kort mogelijk.

Bron : Pro Wonen .

Piersonstraat

Nieuwbouw 8 levensloopgeschikte woningen .
ProWonen wil acht levensloopgeschikte woningen bouwen aan de Piersonstraat.
Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer zonder traplopen te bereiken.
Deze huizen zijn geschikt voor senioren.
De verwachting is dat de bouw na de zomer kan starten.
Tegen die tijd starten we ook met het aanbieden van de woningen op www.thuisindeachterhoek.nl.

Bron : Pro Wonen .

Union locatie Zelhem

Aan de Hummeloseweg stond het voormalig verenigingsgebouw van muziekvereniging Union.
ProWonen heeft dit pand via de gemeente aangekocht om hier woningen te kunnen bouwen.
Het pand is inmiddels gesloopt en we zijn druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouwplan voor deze locatie.

Bron : Pro wonen.

Dahliastraat en Zinniastraat Zelhem deel 1

Aan de Dahlia- en Zinniastraat moeten 54 woningen in 2018 groot onderhoud krijgen. Het project is ontstaan vanuit de “verduurzaming”. In 2020 willen we 90% van het bezit naar een goed (groen) energielabel hebben gebracht. De verwachting is dat het gemiddelde energielabel van de woningen in dit project een E-label is.

Onderhoud

Om het label te verbeteren moet de “schil” van de woning geïsoleerd worden (dak en puien). Dit is ook de basis van dit project. De puien moeten worden vervangen en het dak geïsoleerd. Er is gekeken naar de keukens, de badkamers en de toiletten. Er blijkt nog asbest in de woningen aanwezig te zijn. Het kan goed zijn dat eerst alle isolerende maatregelen worden uitgevoerd en dat het onderhoud in de woningen in een later stadium wordt opgepakt. In het geval van een aantal woningen aan de Dahliastraat geldt dat de benodigde maatregelen zo groot zijn, dat nieuwbouw een veel beter alternatief is.

Pilot Blokje Om

Omdat er een flinke investering nodig is om de woningen te verduurzamen en geschikt te maken aan de eisen van deze tijd, heeft ProWonen gekozen voor de pilot “Blokje Om” van de firma Dura Vermeer uit Hengelo. Deze pilot wordt uitgevoerd bij de woningen Dahliastraat 1 tot en met 11. Deze zes woningen worden gesloopt en in circa 20 werkdagen staan er zes nieuwe woningen op de bestaande fundering. De bewoners hebben in februari de sloopboodschap van ProWonen gekregen. Drie bewoners hebben er voor gekozen om definitief elders te gaan wonen. De overige drie bewoners keren terug naar de nieuw te bouwen woning. In november ontvangen zij de sleutel van hun nieuwe bijna energieneutrale en gasloze woning. De sloop van de zes woningen start op 12 oktober 2018.

Bewonerscommissie

Voor dit project is een bewonerscommissie samengesteld, bestaande uit huurders en een lid van de huurdersvereniging. De leden van de bewonerscommissie zijn de ogen en oren van de buurt. Als bewoners zitten zij midden in het groot onderhoudsproject. De bewonerscommissie komt op voor de belangen van de buurt.

Oplevering eerste nieuwe huizen

Binnen twintig werkdagen is op de funderingen van zes gesloopte huurwoningen in de Dahliastraat in Zelhem een nieuw blok huizen gebouwd. Donderdag 8 november 2018 werd dat gevierd met taart en een symbolische sleuteloverdracht aan de bewoners van een van de woningen.

Een plattegrond van de woningen kunt u downloaden in pdf formaat  Plattegronden-Zelhem-inclusief-electra-aansluitingen

Dahliastraat en Zinniastraat Zelhem deel 2

De pilot van het concept Blokje Om krijgt een vervolg voor de Dahliastraat en Zinniastraat. Op 13 april zijn de bewoners van de Dahliastraat en Zinniastraat in Zelhem geïnformeerd over het besluit om het concept van Blokje Om verder uit te voeren. Dat betekent dat hun woning wordt gesloopt en dat Dura in ongeveer 25 dagen een nieuwe woning bouwt op de bestaande fundering. Bewoners kunnen weer terugkeren naar hun nieuwe huis op de oude plek in een vertrouwde omgeving. Dat is ook de reden dat de bewoners geen voorrang krijgen op een andere woning van ProWonen. Gedurende de periode van sloop en nieuwbouw, verhuizen ze naar een wisselwoning.

Vanwege de omvang van het aantal woningen, namelijk 48 huurwoningen, wordt dit in drie fases uitgevoerd. Voor de bewoners uit fase 3 is het nog niet definitief of het concept Blokje Om ook wordt uitgevoerd. In deze blokken bevinden zich ook enkele koopwoningen. We gaan nu eerst met deze eigenaren in gesprek om een aantal mogelijkheden te bespreken. Hebben zij geen interesse, dan maken we een andere keuze.

Fase 1 start op 30 september 2019
* Zinniastraat 2 t/m 8
* Zinniastraat 9 t/m 15
* Dahliastraat 13 t/m 17
* Dahliastraat 14 t/m 18

Fase 2 start maart 2020             
* Dahliastraat 2 t/m 12
* Dahliastraat 19 t/m 29
* Zinniastraat 17 t/m 23

Fase 3 start najaar 2020
* Dahliastraat 22, 26 t/m 30
* Zinniastraat 10 t/m 14
* Zinniastraat 18 t/m 22
* Zinniastraat 30, 32
* Zinniastraat 3 t/m 7
* Zinniastraat 25, 27 en 31

Keuze voor het vervolg van Blokje Om
Het was al een aantal jaren duidelijk dat de woningen grondig moesten worden opgeknapt. Ondertussen volgen nieuwe ontwikkelingen en regelgeving elkaar in een snel tempo op. Als woningcorporatie hebben we een opgave om woningen bijna energie neutraal te maken en voor 2050 het aardgas uit de woningen te halen. Op basis van proef hebben we vorig jaar het concept van “Blokje Om” toegepast bij zes woningen aan de Dahliastraat. Dit hebben we gedaan om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen voor het vervolg in de Dahliastraat en Zinniastraat. Deze zes woningen zijn in november 2018 opgeleverd. De positieve ervaringen van de bewoners en van ProWonen hebben er toe geleid dat we het besluit hebben genomen om het concept ook toe te passen voor de rest van onze woningen in beide straten.

Bewonerscommissie
Voor dit project is een bewonerscommissie samengesteld, bestaande uit huurders en een lid van de huurdersvereniging. De leden van de bewonerscommissie zijn de ogen en oren van de buurt. Als bewoners zitten zij midden in het project. De bewonerscommissie komt op voor de belangen van de buurt.

 

Bron: ProWonen

ProWonen koopt Rabobank en Postkantoor Zelhem

In Zelhem is een tekort aan huurwoningen voor zowel jongeren als ouderen. Uitbreiding van locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, is nauwelijks mogelijk. Daarom zoekt wooncorporatie ProWonen al lange tijd naar bijvoorbeeld leegstaande gebouwen om deze te verbouwen tot woningen of om de hele locatie te herontwikkelen. ProWonen heeft de voormalige Rabobank en het oude Postkantoor gekocht om hier voor jonge en oudere mensen nieuwe huisvesting te ontwikkelen.

Locatie Rabobank

“Op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Hummeloseweg willen wij negen huurwoningen bouwen. Dat is goed nieuws voor Zelhem, want er komen zes gezins- en drie gelijkvloerse woningen bij.” Aldus Jan Stoel, manager Vastgoed bij ProWonen.

En een lastige locatie

Stoel: “Maar we hebben nog een locatie en dat is wat lastiger uit te leggen. Het gaat over het oude postkantoor aan de Achter de Hoven, waar nu het kinderdagverblijf Markant in zit. De huidige eigenaar wil van het pand af en wij willen graag woningen bouwen. Maar daarvoor moet het kinderdagverblijf op zoek naar een andere locatie. En dat is natuurlijk schrikken voor de ouders en kinderen die er gebruik van maken. Toch vinden wij dat woningbouw op dit moment prioriteit heeft. Voor de directeur van Markant was het wel een verrassing, maar zij heeft er wel begrip voor.” ProWonen wil op deze locatie vier grondgebonden woningen voor senioren bouwen. “Een uitstekende plek voor deze doelgroep,” zegt Stoel, “dicht bij het centrum, alles bij de hand.” Waar moet het kinderdagverblijf dan heen? Dat is een goede vraag. Markant heeft vanaf nu ruim een jaar de tijd (dus voorjaar 2019) om een ander pand te vinden. ProWonen denkt graag met hen mee.

Zo goed als energie neutraal

“Het is goed nieuws voor Zelhem dat er woningen bij kunnen komen en we de juiste woningen, op de juiste plek voor de juiste doelgroep kunnen bouwen. Met de aankopen kunnen we dertien nieuwe woningen in Zelhem realiseren. De nieuwe woningen worden CO2-neutraal ,” zegt Stoel, “gasloos en zo goed als energieneutraal, dus helemaal toekomst-proof. De energierekening is verwaarloosbaar, het comfort is heel hoog en de huurprijs is zodanig, dat huurtoeslag mogelijk is. Echt een aanwinst voor Zelhem.”
Binnenkort wordt op de locatie van het oude postkantoor archeologisch en milieukundig bodemonderzoek gedaan. Vanaf deze week wordt daarvoor een aantal proefboringen op het terrein uitgevoerd. Meer informatie over de bouw van de woningen op beide locaties volgt later dit jaar.

Bibliotheek

Een andere locatie waar ProWonen mogelijk huisvesting wilde ontwikkelen, de huidige locatie van de bibliotheek in Zelhem, is op dit moment uit beeld. De gemeente heeft onlangs besloten eerst de consequenties en haalbaarheid van het handhaven van de bibliotheek in het huidige pand te onderzoeken.

Bron: ProWonen

De foto’s in de carousel zijn in de maanden April ,Mei en nu November gemaakt.

Magnoliaweg (De Zonnekamp) Zelhem

Woonzorgcentrum De Zonnekamp (eigendom Markenheem) en de aangrenzende 46 (aanleun)woningen aan de Magnoliaweg 6 t/m 98 (eigendom ProWonen) zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Beide complexen voldoen niet meer aan de (zorg)eisen van deze tijd. Het huidige woonzorgcentrum en de (aanleun)woningen maken daarom plaats voor een nieuw woonzorgcentrum en nieuwe ruimere woningen. Markenheem en ProWonen werken samen om de nieuwbouw goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat er een plek waar mensen lang kunnen blijven wonen en waar wanneer nodig zorg, ondersteuning en activiteiten voor handen zijn.

Sloop in twee fases

De 46 (aanleun)woningen aan de Magnoliaweg, die aan De Zonnekamp grenzen, worden in twee fases gesloopt. Inmiddels zijn er veertien woningen gesloopt. De overige 32 woningen worden rond 2018-2019 gesloopt.

Nieuwbouw

Kormelink uit Rietmolen is in november 2017 gestart met de nieuwbouw aan de Magnoliaweg. Hier worden 22 levensloopgeschikte appartementen gebouwd. Levensloopgeschikt wil zeggen dat alle belangrijke vertrekken (woonkamer, bad- en slaapkamer) zonder traplopen te bereiken zijn. Eerst worden de appartementen gebouwd. Daarna worden de 32 woningen gesloopt. Op die manier kan een deel van de bewoners aan de Magnoliaweg blijven wonen. Ook de druk op de Zelhemse woningmarkt wordt daarmee niet onnodig hoog. Vanaf 15 november tot en met 22 november 2018 worden de woningen voor verhuur aangeboden. Aansluitend start de toewijzing. Huurders van ProWonen (uit Zelhem) hebben voorrang.

Afronden nieuwbouw

In de hoek Roosweg/Kerkhoflaan worden acht laagbouwwoningen gebouwd. Er komen twee rijtjes van vier woningen in één bouwlaag met een kap. De hoofdslaapkamer en badkamer komen op de begane grond, waardoor ook deze woningen zeer geschikt zijn voor ouderen. Op zolder komt een tweede slaapkamer.

Schildersbuurt Zelhem

Aan de Jan Steenstraat, Vincent van Goghstraat en Frans Halsstraat heeft ProWonen 24 woningen opgeknapt. De seniorenwoningen zijn grondig gerenoveerd en geschikt gemaakt om in de toekomst te kunnen verhuren aan een- en tweepersoons huishoudens voor alle leeftijden, maar met voorrang aan 55-plussers.

Energiezuinig(er)

De huizen worden energiezuinig gemaakt door het isoleren van de vloer, het aanbrengen van kunststof kozijnen met HR++ beglazing, het plaatsen van kunststof buitendeuren en ramen – eveneens met HR++ glas en het van buitenaf isoleren van het dak. Daarnaast wordt de spouw na-geïsoleerd en krijgen de huizen een mechanische ventilatie. De woningen hebben al een hoogrendement-cv-ketel. Verder zijn er nieuwe buitenbergingen geplaatst en achterpaden aangelegd.

In de woning

De renovatie gaat verder dan de werkzaamheden aan en rondom de woning. In de woningen worden douche, toilet en keuken aangepakt. Bewoners kunnen hierin zelf keuze maken uit verschillende materialen. Om de woningen voor toekomstige huurders aantrekkelijk en geschikt te maken, is op de verdieping een tweede slaapkamer gemaakt. De trap werd vervangen door een exemplaar dat minder steil is en bredere traptreden heeft. De slaapkamer krijgt voldoende lichtinval door een nieuw, groter dakraam. Tot slot werd het aanwezige asbest op een verantwoorde en veilige manier verwijderd.

Tijdelijk verhuizen

De renovatie was zo ingrijpend dat bewoners tijdens de werkzaamheden niet thuis konden blijven. Zij zijn tijdelijk verhuisd naar een appartement in de in de buurt gelegen Magnoliaflat. In dit project is een bewonerscommissie samengesteld, bestaande uit bewoners en twee leden van de huurdersvereniging. Aannemersbedrijf Kormelink uit Rietmolen voerde de werkzaamheden uit. Eind 2017 is dit project afgerond.

Een overzicht van de wijken met huurwoningen van ProWonen is te vinden op de website van ProWonen

Een overzicht van de actuele huurwoningen in de Achterhoek kunt u hier terug vinden: Thuis in de Achterhoek